ANATOMYTRAINS IN TRAINING WEBINAR

79,00  exl. Vat

Kaksi osaisessa webinaarissa perehdytään nykyaikaiseen näkemykeen neuro-myofaskian rakenteesta ja toiminnasta teoriassa.

Myofaskian rakenne ja toiminta kontekstissa liikkuvuuteen ja mobiliteettiin, proprioseptiikkaan ( asento- ja liiketuntoon), voiman ja nopeuden tuottoon ja kestävyyteen.

Tämänhetkinen näkemys:

 • liikkuvuus harjoittelusta suhteessa neuro-myofaskian rakneteeseen, ominaisuuksiin ja niiden muutoksiin ja toimintaan.
 • Voima ja nopeusharjoitteluun suhteessa neuro-myofaskian rakenteeseen ja reagointiin suhteessa harjoittelun määrään, kuormaan ja nopeuteen

Kuinka ohjelmoida liikkumista ja harjoittelua progressiivisesti välttäen vammat ja maksimoiden suorituskyky. Tämän hetkinen näkemys stressin ja palautumisen fysiologiasta niin psyykkissti kuin fyysisesti. Palautuminen ilmiönä – Ohjelmoinnin kulmakivi.

Perehdytään eri liikestrategioihin, eli tapoihin liikkua tarkoituksenmukaisesti eri tavoin eri tilanteissa. Eri liikestartegioiden tarve suhteessa kuormitukseen ja liikkeen tavoitteeseen. Miten kehon toiminnallinen anatomia ja fysiologia luo pohjan eri liikestrategioiden ja mallien toiminnalle.

Kuinka kuntouttaa ja valmentaa / harjoitella kehittäen vahva ja kukautumiskykyinen keho, joka sietää kuormitusta eri suunnista eri nopeuksilla rikkoontumatta – ”bullet proof”.

Lihaskuntoharjoitteiden korrelaatio (korreloimattomuus) arjessa tai suurimmassa osassa urheilulajeja tapahtuvaan liikkumiseen.

Nostaminen vs. kuorman heilautus / siirtyminen kuorman kanssa.

Päätavoitteena ymmärtää myofaskian kautta kehon tasapainottaminen sekä paremmin normaaliliikkumista kehittävä rekyyliharjoittelu

Kuinka rakentaa harjoitusohjelma jossa on sopiva sekoitus eri liikestrategioiden

Perehdytään Myofaskiaalisten jatkumoiden toimnnalliseen anatomiaan, joka luo pohjan ymmärrkselles kokonaisvaltaisen 3D liikkeen toiminnasta:

 • Sagittaalitaso: Pinnallinen Etulinja – Pinnallinen Takalinja
 • Frontalitaso: Lateraalilinja
 • Horisontaalitaso: Spiraalilinja, Toiminnalliset linjat ja Syvä Etulinja

Perustuen asennon ja liikkeen arviointiin lähdetään rakentamaan yksilöllisesti toiminnallista liikkuvuuden, voiman, nopeuden ja kestävyyden harjoittelua.

Kun ymmärretään 3D liike eritasoissa päästään dynaamisen kontrollin ytimeen, joka korreloi suurimpaan osaan arki- ja lajiliikettä, 4D-liikkeeseen. Neutraalin hallinta on tärkeä pohja ja hyvä alku, mutta vasta 4D-liikkeen ymmärrys ja hahmotuskyky antaa työkalut todelliselle vammojen ennaltaehkäisylle, kuntoutukselle ja suorituskyvyn maksimoinnille.

4D-liike tarkoittaa kehon luisten segmenttien liikesuuntaa ja segmenttien liikkeen ajoitusta kokonaisliikkeen sisällä.

4D-liikkeen toiminnallisen anatomian ymmärtäminen ja hahmottaminen on perusta 4D-liikkeen laadun analysoinnille, joka johtaa tarkoituksnemukaisten liikemallien opettamiseen ennaltaehkäisylle, kuntoutukselle ja suorituskyvyn maksimoinnille.

Kardinaalilinjan toiminnallinen anatomia sekä niihin liittyvä asennon ja liikkeen 4D arviointi:

 • Eri liikestrategioiden tarpeen ymmärtäminen, milloin käyttää mitäkin strategiaa missäkin tilanteissa ja kuormitusolosuhteissa
 • Neutraalista stabiliteetista 4D dynaamiseen kontrolliin
 • 4D liikkeen periaatteet liikkeen tehon, taloudellisuuden, voiman ja nopeuden maksimoiseksi
 • 4D liikkeen liikkeen laadun ja hallinnan arviointi
 • 4D liikkeen liike ja kuormitus progressiot
 • 4D liikkeen soveltaminen käytäntöön

Etukäteismateriaalina hyvä vaihtoehto: ”TäsmäLiike – Toiminnallinen Myofaskiaalinen Harjoittelu” sekä Tervettä Suorituskykyä webinaarit ja Live-koulutukset.

Anatomy Trains in Training webinaari on etukäteiskoulutus, edeltäen Live-koulutusta.

Clear
SKU: N/A Category:

Additional information

Event date / location

4.1.21 ja 11.1.21 klo 17.30-20.00

Contact us