Mitä liikkuvuus ja kireys todellisuudessa pitää sisällään?

Mitä lihaksen tai rakenteiden kireys tarkoittaa? Miten liikkuvuus muuttuu? Mikä kaikki muuttuu tai muuttaa liikkuvuuta? Mitä kaikkea olisi huomioitava liikkuvuudessa?

Olemme yliyksinkertaistaneet liikkuvuuden mestarillisesti. Konseptoineet sen sievään pakettiin ja boksiin. Se on meidän länsimaalaisten ”uskonto” – tuotteistaminen. Mikä on sinänsä hyvä, siinä kirkastetaan oleellinen. Mutta kyetäkseen opettamaan tuota kirkastettua yksinkertaisuutta, olisi ymmärrettävä ja sisäistettävä koko ilmiö. Nykyajan kvartaali yhteiskunnassa kuitenkin liian usein kiireessä jäädään pinnalliseen klikkiotsikkotason tietoon, konseptitason ymmärrykseen, mustavalkoiseen totuuteen.

Ohessa pieni kurkistus tulevan kirjan liikkeen laadun ja liikkuvuuden pohdinnasta, joka jätetään vielä yksinkertaiseen mekaanisen tason ajatuksen johdatteluun. Mekaanistakaan pohdintaa ei tarkoituksella viedä ihan kaikkiin ulottuvuuksiin tarinan selkeyttämiseksi. Mekaanisen pohdinnan lisäksi hermoston, psyykkisen puolen ulottuvuudet huomioitaisiin myös.

…Lavan kallistuessa ulospäin aiheuttaa se venytystä yleensä lähentäviin lihaksiin tarkasteltaessa olkaniveltä eriytetysti. Olkaluu reagoi kompensatorisesti loitontuen lapaluusta maan vetovoiman seurauksena. Kokonaiskuvassa on otettava tämän jälkeen huomioon lavan asennon muutoksen vaikutus myös.

Kehon takana olevista lihaksista Leveän selkälihaksen yläosan horisontaaliset säikeet mukautuvat selkeimmin tässä suunnassa. Lantiosta lähtevät säikeet vertikaalisen kulkusuuntansa vuoksi eivät niinkään. Leveää Selkeälihasta matkiva, mutta huomattavasti pienempi Iso Liereälihas venyttyy myös, koska sen kulkusuunta on lähellä horisontaalista. Ison Liereälihaksen yläpuolella ovat Pieni Liereälihas sekä Alempi Lapalihas, jotka ovat osa Kiertäjäkalvosinta. Kiertäjäkalvosin on ennen kaikkea olkaniveltä kontrolloiva neljän lihaksen rakenne, johon perehdytään yksityiskohtaisesti myöhemmin. Myös Pieni Liereälihas sekä Alempi Lapalihas venyttyvät, mutta vain hieman, koska ne kiinnittyvät todella ylös olkaluun päähän. Näin ollen olkaluun asennon muutos ei vaikuta niihin niin paljon kuin alemmas kiinnittyviin rakenteisiin. Toki ne ovat lyhyitä rakenteita verrattuna Leveään Selkälihakseen, minkä vuoksi pienempikin asennon muutos vaikuttaa suhteellisesti niihin enemmän.

Eli vaikka lavan kallistuminen ulospäin lyhentää Leveän Selkälihaksen pituutta, olkavarren loitonnus puolestaan venyttää sitä, toki hieman enemmän eri säikeitä. Oleellista onkin hahmottaa kuinka paljon suhteessa mikäkin muutos vaikuttaa. Lisäksi on huomioitava keskivartalon, rangan – rintakehän – Lantion, suhteelliset asennon / liikkeen muutokset. Mikäli lannerangan notko on lisääntynyt lantion eteenpäin kallistumisen vuoksi, lyhentää se Leveää Selkälihasta. Tai jos lantio on kallistunut taaksepäin, vetääkö se lapaa ulos ja eteen kallistukseen? Vai johtuuko notkon lisääntyminen enemmän rintakehän kallistuksesta taaksepäin, mikä myös lyhentää Leveän Selkälihaksen ulompia, lantiosta lähteviä säikeitä. Miksi Rintakehä on kallistunut taaksepäin? Onko lantio siirtynyt eteenpäin ja rintakehä kallistuu taaksepäin tasapainottaakseen lantion aiheuttamaa painon siirtoa eteenpäin? Jos lantio on siirtynyt eteenpäin lyhentää se ulompia säikeitä, mitä lyhentää entisestään rintakehän kallistuminen taaksepäin.

Miksi Lantio on siirtynyt eteenpäin? Johtuuko se siitä, että istuma-asennon tai stressistä johtuvien asento muutosten vuoksi pää ja hartiarengas ovat edessä ja rintakehä tasapainottaa niitä kallistumalla taaksepäin, niitä tasapainottaa lantio siirtymällä eteenpäin?

Vai…vaikuttaako lantion siirtymiseen eteenpäin kireän akillesjänteen ja kantakalvon toiminnallisesti lyhentämä kantaluu, jolloin tukipinta kehon takana vähenee ja on kallistuttava eteenpäin jo nilkoista. Säären kallistuessa eteenpäin siirtyy painopiste eteenpäin ja jostain kohtaa painopistettä on tuottava takaisin, muuten paino on varpailla ja seisoma-asento äärimmäisen rasittava.

Vai…? Vai….? Mahdollisuuksia ja syitä on paljon. Oleellista ei olekaan se mistä kaikki on alkanut, vaan se että näkee ja hahmottaa kokonaisuuden, yksityiskohdat ja niiden vaikutuksen toisiinsa. Sitten tuo yksityiskohtainen kokonaisuus on suhteutettava yksilön elämään, sen tavoitteisiin ja tarpeisiin. On arvioitava eri seikkojen oleellisuus tavoitteisiin ja tarpeisiin nähden ja aloitettava kehon toiminnan tasapainottaminen yksilölle relevanteista lähtökohdista motivaation ja sitoutumisen kasvattamiseksi.

Liikkuvuus ja kireys on huomattavasti kompleksisempi kokonaisuus kuin vain se, että jokin rakenne on lyhyt. Millä tavalla rakenne on kireä? Onko se lyhentynyt ja kireä vai Onko se jatkuvasti venytyksessä ja kireä? Mikä osa rakenteesta on kireä / huonosti liikkuva tai mukautuva tai joustava? Onko Esim. Leveän selkälihaksen kyky mukautua hartiarenkaan ja olkanivelen liikkeisiin rajoittunut koska lantio on kallistunut taaksepäin ja lannerangan notko oiennut, jopa pyöristynyt? Kallistuessaan taaksepäin lantio ikään kuin vetää Leveän selkälihaksen ulompia säikeitä alaspäin. Mukautuuko tällöin herkemmin liikkuva hartiarengas kallistumalla eteen ja ulos, näin pudottaen kiinnityskohtaa olkavarressa alaspäin? Eli Leveä selkälihas ei välttämättä olekaan lyhentynyt, vaikka se siltä vaikuttikin Hartiarenkaan ja Olkanivelen osalta, vaan se on ikään kuin ”siirtynyt”, vedetty alas. Siihen kohdistuva jatkuva kuormitus ja jännite puolestaan lisää sen jäykkyyttä sidekudoksen ja faskian ominaisuuksien ja fysiologian vuoksi. Mikä tällöin olisi tarkoituksenmukaisin ratkaisu liikkuvuuden parantumiseksi toiminnallisesti?

– Vähentää jatkuvaa alaspäin vetävää kuormitusta, tasapainottamalla lantion asentoa. Eli Tasapainottaa alaraajojen asentoa, jotta lantion ei tarvitsisi olla taaksepäin kallistuneena

– Lisätä dynaamista liikkuvuutta, muttei välttämättä tarvitse lisätä pituutta. Eli lisätä Leveän selkälihaksen liikkuvuutta suhteessa sen viereisiin rakenteisiin, että se kykenee liikkumaan kohti olkapäätä.

– Lisätä dynaamista liikkuvuutta nimenomaan ylöspäin, koska rakenteeseen kohdistuu jatkuva alaspäin vetävä kuorma

– Huomioida dynaamisen liikkuvuuden lisääminen kaikkiin liikesuuntiin, joihin yläraaja liikkuu.

– Huomioida lannerangan, rintarangan ja -kehän sekä kaularangan asento ja liike suhteessa liikkuvuuteen, koska niidenkin rakenteiden liikkuvuus on todennäköisesti kompensatorisesti muuttunut kehon osien mukautuessa tilanteeseen.

– Myös perinteinen staattinen venyttelykin hyödyttää, etenkin kun osataan suunnata se vielä tarkoituksenmukaiseen suuntaan, eikä vain hakea yleisesti pituutta lisää.

Tämä yksi esimerkki Leveän Selkälihaksen liikkuvuuden auki purusta kannattaa pitää takaraivossa kirjaa eteenpäin kahlatessa. Kannattaa palata mielessään takaisin kokonaisuuteen, laittaa yksittäisien rakenteiden ja kehonosien asento, suhteellinen pituus globaaliin kontekstiin niin asennon kuin liikkeen laadunkin näkökulmasta.

Ota yhteyttä