Mikä on kriittinen menestystekijä OP-vammojen ennaltaehkäisyssä sekä yläraajan voimantuotossa?

Jopa 70% populaatiosta kärsii olkapääongelmista. Kaikista niistä on 44-65% ahtaita olkapäitä, jonka seurauksena syntyy seuraavaksi yleisimpiä rakenteellisia olkapää ongelmia kuten kiertäjäkalvosin ongelmat (Ylemmän- ja alemman lapalihaksen sekä Lavan aluslihaksen ongelmat), hauiksen pitkän pään ongelmat sekä limapussiongelmat. Valtaosa ahtaista ongelmista liittyy hartiarenkaan liikkeen laadun ongelmiin. Siihen että lapa ei liiku oikeassa asennossa, oikeaan suuntaan oikealla asennolla.

Lavan asento ja toiminta on usein yhteydessä rakenteellisiin vammoihin olkanivelessä, jotka ilmenevät lyhyen tai pitkän ajan kuluessa rasitusvammoina. Jos lavan asento muuttuu esimerkiksi niin, että se kallistuu ulos ja eteenpäin, niin subacromiaalitila pienenee ja ahdistuu. Tämä tarkoittaa sitä, että välissä olevat rakenteiden, kuten olkanivelen nivelkapseli, kiertäjäkalvosimen jänteet (oikeastaan kaikkien muiden paitsi Teres Minorin (Pienen Liereälihaksen jänteet) tila liikkua ja toimia ahtautuu. Sekä sitten vielä hauiksen pitkän pään jänne sekä limapussi, joka sijaiseen siellä olkalisäkkeen alapuolella. Kaikille näille rakenteille jää vähemmän tilaa liikkua ja toimia.

Tämä johtaa helposti siihen, että kun olkaniveltä käytetään, mennään vaikka salille tekemään työntö- ja vetoliikkeitä tai kun niitä käytetään arjessa, niin ym. rakenteet hankautuvat, ärsyyntyvät. Ja hyvin, hyvin usein nämä johtavat tilanteeseen, jossa kiertäjäkalvosimen jänteet ärsyyntymisen jälkeen tulehtuvat, eli saattaa ilmetä tendiniittiä. Ja ylikuormituksen sekä tulehduksen tendinoosia, tendinopatioita, jotka tarkoittavat sidekudoksen (jänteet) nopeutunutta degeneraatiota, kulumista. Tällöin sidekudoksesta tulee jäykempää, heikompaa, sen mukautumiskyky ja sitä kautta kuormituksen sietokyky heikkenee. Pitkällä tähtäimellä tilanne saattaa johtaa siksi osittaisiin repeämiin, jopa kokonaisia repeämisiin ym. jänteissä.

Suurin osa meidän tyypillisimmistä olkapääongelmistamme, kuten ahdas olkapää eli impingement syndrooma, ovat toiminnallisia ongelmia, ainakin alun perin – mutta pitkän ajan kuluessa niistä tulee rakenteellisia. Usein se rakenteellinen ongelma näkyy esimerkiksi röntgenkuvissa, sillä tavalla, että olkalisäkkeen alapuolelle kasvaa koukkua. Koska siellä on hankausta, niin elimistö reagoi siihen. Kun rakenteeseen tulee kuormitusta, sitä pitää vahvistaa. Tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että siellä lisääntyy luinen rakenne, koska sitä kuormitetaan jatkuvasti hankauksella. Tämä ahtauttaa Olkalisäkkeen alaista subacromiaali-tilaa entisestään.

Se valitettavasti johtaa siihen, että pehmytkudoksiin, kiertäjäkalvosimen jänteisiin, limapussiin jne. tulee vielä enemmän kuormitusta, hankausta, joka johtaa vielä nopeammin erilaisiin kipuihin ja ongelmatiloihin. Joten, vaikka rakenteellinen ahtauma korjattaisiin leikkauksella, niin edelleenkin jäljellä on vielä toiminnallinen ongelma, joka voi aiheuttaa tulevaisuudessa ylikuormituksia pehmytkudosrakenteisiin. Lisäksi toiminnallinen ongelma aiheuttaa kompensaation tarvetta edelleenkin sekä kineettisessä ketjussa että myofaskiaalisten jatkumoiden kautta muille alueille, lisäten vammariskiä.

– Kokeilepa huviksesi viedä päätä taaksepäin lysähtäneessä asennossa. Miltä tuntui? Jopa kivuliaalta? Koska hartiarenkaan ja rintakehän asento oli muuttunut, ei ranka eikä pehmytkudokset salli pään / niskan asennon muutosta… niskan vammariski kasvaa…

Ota yhteyttä