HARJOITTELUN LAATU ON SUORITUSKYVYN JA TERVEYDEN PERUSTA

Lisää voimaa, nopeutta, lihasmassaa, kiinteyttä. Kestävyyttä, liikkuvuutta, suorituskykyä, terveyttä, hyvinvointia…

Tavoitteita harjoittelulle on monia, mutta yksi asia yhdistää niitä kaikkia… Jotta saataisiin pitkäkestoisia tuloksia, saavutettaisiin tavoitteita niin että ne kestävät läpi elämän, on liikuttava, harjoiteltava, huolehdittava palautumisesta pitkäjänteisesti. Valitettavasti liikunnan, ravinnon tai palautumisen hyvät tulokset eivät varastoidu, paitsi silloin kun asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu sillä rasva ja huono kunto kyllä varastoituvat elimistöön…

Tavoiteltaessa maksimaalista suorituskykyä tai terveyttä ja hyvinvointia on pitkäjänteisyys ja nousujohteisuus tekemisen keskiössä. Mutta määrällisten tavoitteiden (voima, nopeus, lihasmassa, rasvan väheneminen) sijaan, etenkin alussa pitäisi panostaa tekemisen laatuun.

Mikäli lisätään fyysistä kuormitusta nousujohteisesti ilman riittävän laadukkaita liike- ja harjoittelutekniikoita, vammariski kasvaa, koska Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet ylikuormittuvat.

Laadukkaiden perusliiketekniikat kuten työntäminen eteen ja ylös, vedot taakse ja alas, kyykyt ja askelkyykyt sekä maastavedon eri variaatiot ja näiden lisäksi vartalon ojentaminen sekä pyöristäminen ja kiertäminen ovat perus lihaskuntoharjoittelun kivijalka. Yleistäen voisi sanoa että suurin osa muista ”nostoliikkeistä” ovat näiden perusliikkeiden variaatioita.

Jotta voisi siirtyä turvallisesti näiden perusliikkeiden variaatioihin, pitäisi perusliikkeiden tekniikoiden olla kuin sementtiin valettuja. Jotta ne olisivat riittävän vahvat ja varmat pitäisi niitä jauhaa riittävästi etenkin lihaskuntoharjoittelua aloitettaessa…Unohtamatta sitäkään, että Suuret Mestarit palaavat aina takaisin perusasioihin, harjoittelevat niitä aina, koska ne ovat…perusta…

Usein edetään liian hätäisesti monimutkaisempiin variaatioihin, liian monijakoisiin ohjelmiin, jotka vaativat jo paljon osaamista pelkästään liiketekniikoiden näkökulmasta. Yksi syy on varmasti se että perusliikkeet tuntuvat liian tylsiltä jauhaa, liian yksinkertaisilta…ovathan ne ”perus”-liikkeitä…

Asia ei voisi olla enempää katollaan…Perusliikkeissä ei ole mitään yksinkertaista, jos haluamme niiden tekniikoiden palvelevan ensin ennen kaikkea terveyttä ja toisekseen maksimaalista suorituskykyä. Jotta perusliikkeet /-harjoitteet palvelisivat terveyttä, on niiden kehitettävä / parannettava perusliikkumista harjoittelupaikan ulkopuolella. Tästä johtuen näiden perusliikkeiden perusteet kumpuavat arjessa tapahtuvasta perusliikkumisesta, sen toiminnallisesta anatomiasta.

Esimerkiksi työntö- ja vetoliikkeissä lavan-, olkapään yhteistoiminta luo perustan koko yläraajan harjoittelulle, sen voimantuotolle. Ensin lavan perusasennon on oltava riittävän hyvä, että lavan on mahdollista liikkua oikealla tavalla oikeaan suuntaan. Sen jälkeen on kyettävä liikuttamaan yläraajaa siten että lapa johtaa liikettä, eikä vain liiku yläraajan mukana. Tällöin vähennetään merkittävästi olkapäävammojen riskiä ja samalla maksimoidaan voimantuottoa, kun aktiivinen lapatuki luo pohjan yläraajan voimantuotolle, tukien sitä läpi liikeradan.

Ota yhteyttä