ANATOMY TRAINS in TRAINING

ANATOMY TRAINS in TRAINING
4D Toiminnallinen Myofaskiaalinen Harjoittelu

MAKSIMOI SUORITUSKYKY
ENNALTAEHKÄISE VAMMAT

Nelipäiväinen koulutus, joka on usein jaettu kahteen osaan ( webinaari ja käytäntö), jotka ovat täynnä teoriaa sovellettuna käytäntöön rennossa ilmapiirissä.

Toiminnallinen harjoittelu myofaskiaalisten jatkumoiden integroimiseksi liikkeeseen jonka kautta ne ovat alunperin kehittyneetkin elimistöön.

 • Voima, nopeus, räjähtävyys, kestävyys ja liikkuvuus: maksimoi suorituskyky – ehkäise loukkaantumiset.

 

Neuro-myofascian ymmärtäminen kokonaisvaltaisessa kontekstissa:

 • Faskian rakenne ja toiminta kontekstissa lihaksistoon, luustoon, hermostoon, psyykkiseen järjestelmään / stressin hallintaan

 

Anatomy Trains myofaskiaaliset jatkumot kontekstissa muiden kehon järjestelmien kanssa:

 • Pinnallinen etu- ja takalinja
 • Lateraalilinja
 • Spiraalilinja
 • Toiminnallinen etu- ja takalinja
 • Yläraajojen linjat

 

Yksityiskohtaisen tarkka käsitys globaalista (kokonaisvaltainen) tasapainoisesta liikkeestä, vammojen ennaltaehkäisemisestä ja suorituskyvyn maksimoinnista:

Liikkeen laatu: 4D-liikkeen arviointi ja harjoittamisen periaatteet, ratkaiseva ymmärrys eri tilanteisiin ja kuormitusolosuhteisiin sopivista liikestrategioista ja niiden liikemalleista.

Neutraalin stabiliteetin ja 4D dynaamisen kontrollin liikkeen hallintakonseptien asianmukainen käyttö ja erottelu – Nostaminen vs. heiluri liike vs. out of alignment-harjoittelu

 • 4D-liike tarkoittaa neliulotteista liikettä, jossa koko keho on liikkeessä kaikissa kolmessa liikkeen tasossa. Samalla kehon yksittäisten liikesegmenttien (luiset osat) liikkeen ajoitus (rytmitys) on mahdollisimman optimaalinen kokonaisliikkeen sisällä. Tällöin kyetään minimoimaan vammariski, ennaltaehkäisemään vammoja, kuntouttamaan vammoja sillä kuormitus jakaantuu tasaisemmin suuremmalle alueelle, suurempaan määrään kudosta.
 • Yksityiskohtainen kokonaisliikkeen ymmärtäminen pistekuorman välttämiseksi on liikkeen laadun näkökulmasta yksi kriittisimpiä tekijöitä. Kehon liikesegmenttien liikkeen ajoituksen ja liikesuunnan ymmärtäminen ja arviointi on yksi haastavimpia, samalla tärkeimpiäosa-alueita oppia ja ymmärtää suhteessa harjoitteluun, kuntoutukseen ja liikkumiseen.

Dynaaminen joustavuus ja liikkuvuus suhteessa ihmisten oman elämän tarpeisiin arjessa ja urheilussa:

 • Toiminnallinen anatomia ja rakenteiden välinen 3D-liikkuvuuden ymmärtäminen suhteessa faskiajärjestelmään, Myofaskiajärjestelmään, neuromyofaskiajärjestelmään ja stressin hallintaan on kriittisen tärkeä tekijä resilienssin (sietokyky) ja mukautumiskyvyn kehittymisessä.
 • Mukautumiskyky antaa niin huippu-urheiluun kuin arkielmäänkin mahdollisuuden mukautua, ottaa vastaan kuormitusta, iskuja yllättäenkin eri suunnista hajoamatta – mukautuen, joustaen…takaisin ponnahtaen. Vahvistuen ja kehittyen hajoamisen sijaan.

 

Teoreettinen ymmärrys sovelletaan faskiaalisen rekyylin voiman ja nopeuden käytännön harjoittamiseen:

 • 4D-liikestrategia ja -mallit ovat kriittisen tärkeitä ymmärtää nopeuden ja voiman turvalliseksi ja tehokkaaksi kehittämiseksi:
  • eri elinjärjestelmien toiminnallisen anatomian näkökulmasta – luusto, hermosto, lihas ja faskia (sidekudos).
  • Voiman, nopeuden ja kestävyyden näkökulmasta, jotta saadaan valjastettua faskian nopeus ja kestävyysominaisuudet liikemalleihin mukaan suorituskyvyn maksimoimiseksi.
  • Kuntoutuksen näkökulmasta, sillä sidekudos on elimistön useimmin vammautuva kudos. Sen vahvistaminen rakenteellisesti on TULE -ennaltaehkäisyn ja -kuntoutuksen yksi päätavoitteista.Tavoitteena vahva ja mukautumiskykyinen keho, joka liikkuu ”automaattisesti” tarkoituksenmukaisesti tilanteessa kuin tilanteessa.

 

Liikkeen annostelu / harjoittelun ohjelmointi:

 • 4D-globaalin rekyyli- ja flow-harjoitusten ohjelmointi muun harjoittelun lomaan.
 • Fyysisen ja psyykkisen stressin hallinta:
  • Kuinka vaikuttaa neuro-myofasciaaliseen verkkoon ja kuinka liike ja elintavat vaikuttavat stressin hallintaan, palautumiseen, fyysiseen kehittymiseen, oppimis- ja ongelmanratkaisukykyyn.

 

4 päivää, jaettuna 2 osaan täynnä teoriaa, joka viedään käytäntöön rennossa ilmapiirissä. Ensin syvennytään ja opitaan webinaarissa teoria ja toiminnallinen anatomia, joka sitten itseopiskelujakson jälkeen viedään käytäntöön liikkeen laadun arviointina ja helposti käytäntöön sovellettavina harjoitteina.

 

Terveydenhuollon, liikkumisen, valmentamisen ja lääketieteen ammattilaisille. Jos olet kiinnostunut omasta tai asiakkaidesi terveydestä ja päivittäisestä / urheilullisesta toiminta- ja suorituskyvystä, huomaat tämän koulutuksen olevan ratkaiseva yksityiskohtaisessa kokonaisvaltaisessa näkemyksessä pitkäkestoisessa menestyksessä.

 

Hinta: webinaari 2 päivää 380 + alv 24%

Hinta: Live! käytännön koulutus 2 päivää 380 + alv 24%

Hinta: webinaari ja Live! 4 päivää 690 + alv 24%

NYT! PILOTTI! VAIN 15 OSALLISTUJAA MAHTUU MUKAAN! 5 PÄIVÄN KOULUTUS 4 PÄIVÄN HINNALLA (maksun voi jakaa  kahteen osaan)! laita koodi pilotti ilmoittautumisen yhteyteen

 • Webinaari 9-11.4.2021, Pe 16-20, La-Su 9-16
 • Live! 5-6.6.2021, La-Su 9-17, Helsinki

Ilmoittaudu:  http://anatomytrains.fi/yhteydenotto/

 

 

 

 

Ota yhteyttä